Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Gratis verzending vanaf 49€

Gratis verzending vanaf 49€

Gratis verzending vanaf 49€

Privacybeleid

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

2E Vertriebs-GmbH

Bismarckstraße 60

50672 Köln

Duitsland

info.de@doona.com

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

1.1 Hosting

De diensten voor hosting en weergave van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze dienstverleners in het kader van de verwerking namens ons. Tenzij in dit privacybeleid anders wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in daartoe bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

1.2 Content Delivery Network

Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt inhoud, bijv. grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking, het contacteren en openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de overeenkomst of uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van het contract en de behandeling van uw aanvragen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter b DSGVO.

Indien u conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO uw toestemming heeft gegeven door te besluiten een klantrekening te openen, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantrekening. Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende hoofdstukken van dit privacybeleid. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen conform art. 6 lid 1 zin 1 letter c DSGVO verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactoptie of via een daartoe voorziene functie in het klantenaccount.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van de afhandeling van zendingen

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

4. Gegevensverwerking voor de verwerking van betalingen

Wij werken met deze partners samen om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betalingswijze geven wij de voor de afwikkeling van de betalingstransactie noodzakelijke gegevens door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de afwikkeling van bestellingen, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit voor de afwikkeling van de betaling noodzakelijk is. Dit dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, bijv. op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband geldt het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisering van onze betalingsprocessen

Indien nodig geven wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens als onze orderverwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisering van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). Overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij onze bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

5. Reclame per e-mail

Verzending van evaluatieverzoeken per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u te vragen uw bestelling te beoordelen via het beoordelingssysteem dat wij gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in het beoordelingsverzoek is opgenomen.

6. Cookies en andere technologieën

6.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies).

Wij gebruiken dergelijke technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Wij gebruiken technologie ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen) en voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, vindt u in de volgende secties van dit Privacybeleid. Wij kunnen ook technologieën gebruiken die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring worden vermeld. Meer informatie over deze technologieën, inclusief de respectievelijke rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, kunt u vinden op het Usercentrics platform. U kunt hiertoe toegang krijgen onder deze link: Privacy Instellingen.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u op de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in het privacybeleid. U kunt ook de volgende link oproepen: Privacyinstellingen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

6.2 Gebruik van Usercentrics Consent Management Platform om toestemmingen te beheren

Op onze website gebruiken wij het Usercentrics Consent Management Platform ("Usercentrics") om u te informeren over de cookies en de andere technologieën die wij op onze website gebruiken en om uw wettelijk vereiste toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren. Dit is noodzakelijk op grond van art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens waaraan wij onderworpen zijn te kunnen bewijzen. Usercentrics is een dienst van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland die uw gegevens namens ons verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de Usersentrics webserver een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw toestemmingsgedrag bevat. Uw gegevens worden na drie jaar gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO of wij ons het recht voorbehouden om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden

Voor zover u hiervoor conform art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derden. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van de betreffende technologie door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Meer informatie over de grondslag van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders vindt u in de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-diensten

Wij gebruiken de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), zoals hieronder beschreven. De automatisch door Google-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Als uw IP-adres via Google-technologieën wordt verzameld, wordt het ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst gesloten voor de respectieve technologie tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u inhet privacybeleid van Googleop .

Google Analytics

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website hebben wijvoor "Google-producten en -diensten" deinstellingen voor het delen van gegevens op geactiveerd.Hierdoor heeft Google toegang tot de door Google Analytics verzamelde en verwerkte gegevens en kan deze vervolgens gebruiken om de diensten van Google te verbeteren. Het delen van gegevens met Google onder deze instellingen voor gegevensuitwisseling is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de voor de verwerking verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de daaropvolgende gegevensverwerking door Google.

Google Advertenties

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde Google Remarketing cookie geplaatst, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u in uw Google-account de instelling "gepersonaliseerde reclame" heeft geactiveerd. In dit geval zal Google, als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren.

Voor websiteanalyse en event tracking meten wij uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking wanneer u via een Google Ads advertentie onze website hebt bereikt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld.

7.2 Gebruik van Microsoft-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden

Wij gebruiken de hieronder beschreven technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. De door Microsoft-technologieën automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Voor meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft verwijzen wij u naarde informatie over gegevensbescherming van Microsoft op .

Microsoft Reclame

Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden, wordt de zogenaamde Microsoft Advertising Remarketing cookie ingesteld wanneer u onze website bezoekt. Deze cookie maakt op interesse gebaseerde reclame automatisch mogelijk door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt.

Voor websiteanalyse en event tracking gebruiken wij Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website hebt bezocht via een advertentie van Microsoft Advertising. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gecreëerd. Als uw apparaten met internetverbinding zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account en u de instelling "Op interesses gebaseerde reclame" in uw Microsoft-account niet hebt uitgeschakeld, kan Microsoft rapporten genereren over het gebruiksgedrag (met name gebruikersaantallen over verschillende apparaten heen), zelfs als u van eindapparaat verandert, de zogenaamde "cross-device tracking". Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens; wij ontvangen alleen statistieken die op basis van Microsoft UET zijn opgesteld.

7.3 Gebruik van Facebook-diensten

Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de hieronder beschreven technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De Facebook-pixel verzamelt en slaat automatisch gegevens op (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. In het kader van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook informatie die kan worden gebruikt om personen te identificeren (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers) verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook Pixel, die een pseudonieme CookieID gebruikt om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.

De automatisch door Facebook-technologieën verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Facebook Analytics

In het kader van Facebook Analytics worden uit de met de Facebook Pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken over de bezoekersactiviteiten op onze website gemaakt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Facebook. De analyse ervan dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

Facebook Advertenties

Wij gebruiken Facebook Ads om reclame te maken voor deze website op Facebook en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne; Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verantwoordelijken overeenkomstig art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook Ierland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Facebook Ierland valt hier niet onder.

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website die via Facebook Pixel worden gegenereerd, voeren wij via Facebook Custom Audience groepsgerichte reclame op Facebook uit door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensmatching (zie hierboven) die plaatsvindt om de respectieve doelgroep te bepalen, treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van de door de Facebook Pixel ingestelde pseudonieme cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde reclame uit via Facebook Pixel Remarketing .

Via Facebook Pixel Conversies meten wij uw latere gebruiksgedrag voor webanalyse en event tracking wanneer u via een advertentie van Facebook Ads op onze website terecht bent gekomen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over opgedragen verwerking door Facebook.

7.4 Andere aanbieders van webanalyse- en onlinemarketingdiensten

Gebruik van Vimeo video plugin voor de integratie van inhoud van derden

Voor de integratie van inhoud van derden worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) via de videoplugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo") verzameld, aan Vimeo doorgegeven en vervolgens door Vimeo verwerkt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO. Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de video-plugin van Vimeo. Ten behoeve van website-analyse verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie alsmede informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Uw IP-adres wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Wij hebben geen invloed op of toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalyse-instrument van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. Het doel van de gegevensverwerking is het analyseren van deze website en zijn bezoekers. Daartoe worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Met de webanalysetool Mouseflow worden willekeurig gekozen individuele bezoeken (alleen met geanonimiseerd IP-adres) geregistreerd. Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen en klikken met de bedoeling individuele websitebezoeken willekeurig te herhalen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De met Mouseflow verzamelde gegevens worden zonder afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 (1) f) DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij directe klantencommunicatie en bij de vormgeving van de website in overeenstemming met de eisen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Hiertoe kunt u een registratie op alle websites die Mouseflow gebruiken globaal deactiveren voor de browser die u momenteel gebruikt via de volgende link: https://mouseflow.de/opt-out

8. Sociale media

8.1 Sociale plugins van Facebook, Twitter, Pinterest

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand komt. Als u op een van de knoppen klikt, opent de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster van uw browser waar u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen kunt klikken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest

Voor zover u overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven aan de desbetreffende exploitant van sociale media, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheden op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden doorgaans cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-exploitant, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy vindt u in de hieronder gelinkte mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u in dit verband nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De door Facebook Ierland automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights data) vindt uhier .

Instagram is een aanbod van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland") De automatisch door Facebook Ierland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram-fanpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen conform art. 26 DSGVO. Verdere informatie (informatie over Insights data) vindt uhier .

YouTube is een dienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online-aanwezigheid op YouTube wordt in het algemeen doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Pinterest is een dienst van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De door Pinterest automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Overeenkomstig art. 15 DSGVO hebt u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de daarin gespecificeerde omvang;

Overeenkomstig art. 16 DSGVO heeft u het recht om onverwijld te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens;

Overeenkomstig art. 17 DSGVO hebt u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij de verdere verwerking van uw persoonsgegevens verboden is.

het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

om redenen van openbaar belang, of

noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover

de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;

de verwerking is onwettig maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;

wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of

u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;

overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;

Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Functionaris voor gegevensbescherming:

Bismarckstr. 60

50672 Köln

Duitsland

datenschutz@2e-vertrieb.de

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking plaatsvindt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel.